Najczęściej zadawane pytania

Czym jest portal TRANS-TACHO?

Portal TRANS-TACHO to portal Głównego Urzędu Miar, za pośrednictwem ktorego można korzystać on-line z usług GUM w zakresie tachografów. Portal jest dostępny za pośrednictwem serwisu internetowego.

 

Jak założyć konto na portalu TRANS-TACHO?

Aby założyć konto na portalu TRANS-TACHO:
1. Przy pierwszym wejściu na stronę systemu „Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane” zaakceptuj RODO – kliknij na przycisk Zapoznałem się.
2. Jako niezalogowany użytkownik otwórz formularz rejestracji - Kliknij na link Rejestracja w prawym górnym rogu ekranu.
3. Wypełnij pola formularza.
4. Zatwierdź wprowadzone dane. Rozwiąż zadanie CAPTCHA (jeżeli wystąpi).
5. Aktywuj konto, klikając na link otrzymany w mailu.

 

Czy administracja miar ogłasza informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej?

Administracja miar ogłasza informacje publiczne w BIP. Każdy organ administracji miar prowadzi własny BIP. W przypadku GUM znajdziesz go tutaj.

 

Czy technik może założyć i administrować konto firmowe w Systemie TRANS-TACHO?

Tak, technik może założyć i administrować konto firmowe na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Po zalogowaniu na konto osobiste należy dodać konto firmowe poprzez:

 • wybranie przycisku + Dodaj konto firmowe,
 • wypełnienie formularza,
 • wygenerowanie wniosku.

Następnie należy dostarczyć do Głównego Urzędu Miar wypełnione pełnomocnictwo, którego przykładowy wzór dostępny jest tutaj. Oryginał pełnomocnictwa można przesłać z wykorzystaniem formy:  

 • elektronicznej:
  • formularz pisma ogólnego w TRANS-TACHO złożony przez osobę fizyczną, do którego zostanie dołączony załącznik – pełnomocnictwo np. ze wzoru przygotowanego przez GUM (rekomendujemy plik pdf) zawierający elektroniczny podpis mocodawcy;
  • ​ePUAP;
 • papierowej:
  • ​​tradycyjna wysyłka Poczta Polska/firma kurierska;
  • osobiście w kancelarii głównej GUM.

Technik może również otrzymać dostęp do administrowania kontem firmowym, jeśli wcześniej konto zostało założone przez osobę umocowaną, np. członka zarządu.

 

Jak mogę zgłosić błąd Serwisu TRANS-TACHO?

Błąd może zgłosić zarówno zalogowany jak i niezalogowany Użytkownik systemu. W celu dokonania zgłaszania należy wybrać jedną z dwóch dostępnych metod:

 • link w stopce strony „Zgłoś problem działania systemu”;
 • formularz kontaktowy umieszczony w Module Wirtualnego Doradcy i Live Chat.

Użytkownik zalogowany ma do swojej dyspozycji trzecią metodę zgłaszania błędów - „Podsystem zgłoszeniowy”. W celu przejścia do podsystemu należy z menu głównego wybrać link "Strona startowa", a następnie wybrać kafelek "Podsystem zgłoszeniowy". Następnie z menu wideczonego na górze strony należy wybrać "Nowe zagadnienie" i dokonać zgłoszenia poprzez uzupełnienie danych. W celu zatwierdzenia zgłoszenia wybierz "Stwórz".

 

Jakie podjąć kroki w wypadku otrzymania komunikatu: Konto jest wyłączone, skontaktuj się z administratorem?

Dla bezpieczeństwa użytkowników konto blokuje się automatycznie po 3 błędnych próbach logowania. Przy kolejnej próbie wpisania hasła, nawet jeśli zostanie wpisane poprawne, wyświetli się komunikat: Konto jest wyłączone, skontaktuj się z administratorem. W tym wypadku należy skorzystać z formularza kontaktowego w celu wysłania prośby do administratora o odblokowanie konta.

 

Czy po zablokowaniu konta użytkownik może skorzysta z funkcji Nie pamiętasz hasła?

Nie. Jeśli po otrzymaniu komunikatu Konto jest wyłączone, skontaktuj się z administratorem, użytkownik skorzysta z funkcji Nie pamiętasz Hasła, nie otrzyma maila z dalszymi instrukcjami, ponieważ mail nie jest wysyłany do zablokowanego konta.  

 

Kiedy skorzystać z funkcji Nie pamiętasz hasła?

Ponieważ po trzech błędnych próbach logowania konto jest automatycznie blokowane, z funkcji Nie pamiętasz hasła najlepiej skorzystać już po drugiej błędnej próbie logowania

 

Czy administrator Systemu TRANS-TACHO może usunąć konto użytkownika?

Nie. Administrator nie może usunąć konta. Takie działanie może wykonać tylko użytkownik na swoim profilu wybierając przycisk Usuń konto.  

 

Dlaczego jako nowy użytkownik muszę potwierdzić tożsamość?

Jedynie dzięki potwierdzeniu tożsamości użytkownik otrzymuje pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności TRANS-TACHO. Potwierdzenie tożsamości nie jest wymagane jedynie w wypadku, gdy rejestracja/założenie konta odbyło się za pośrednictwem Węzła Krajowego lub Certyfikatu Kwalifikowanego.

 

Kto musi potwierdzić tożsamość w Systemie TRANS-TACHO?

Każdy użytkownik, który założył konto przy pomocy loginu i hasła musi potwierdzić tożsamość, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Systemu.

 

Dlaczego pojawia się komunikat Brak uprawnień do załatwienia sprawy?

Komunikat o brak dostępu do poszczególnych funkcjonalności TRANS-TACHO pojawia się najczęściej w wypadku, gdy użytkownik nie potwierdzi tożsamości.  

 

Jak potwierdzić tożsamość?

W celu potwierdzenia tożsamości, po zalogowaniu na konto, należy przejść do profilu użytkownika a następnie wybrać przycisk Potwierdź Tożsamość.

 

Czy jako właściciel warsztatu, w imieniu mojego pracownika, mogę złożyć wniosek o przystąpienie do egzamin ze sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych?

Nie. Wniosek o przystąpienie do egzaminu musi złożyć Technik za pośrednictwem osobistego konta w Systemie TRANS-TACHO.