Jak korzystać z systemu?

Treści Portalu są dostępne zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych.

Użytkownik niezalogowany ma dostęp do wszystkich informacji ogólnych dostępnych na portalu. Może przeczytać opis dostępnych usług jak i przejrzeć dostępne rejestry.

Natomiast, aby w pełni korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez portal należy się zalogować.

Użytkownik zalogowany do Portalu TRANS-TACHO posiada dostęp do:

 • danych zgromadzonych w Profilu Interesanta,
 • skorzystania i wypełnienia formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług,
 • przesłania podpisanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami do wybranej Jednostki,
 • podpisania wysyłanych dokumentów podpisem elektronicznym weryfikowanym przez certyfikat kwalifikowany bądź Profilem Zaufanym,
 • wniesienia należnej opłaty,
 • sprawdzenia statusu sprawy,
 • odebrania decyzji administracyjnej (jeżeli będzie wydana) lub pisma wystosowanego w realizowanej sprawie.

Opis sposobu rejestracji jest dostępny: https://www.trans-tacho.gum.gov.pl/jak-zalozyc-konto

Szczegółowe informacje o tym jak: zalogować się, skonfigurować powiadomienia, złożyć wniosek, czy np. zaktualizować swoje dane, zostały zamieszczone w poniższych filmach instruktażowych:

Logowanie i podstawowe funkcjonalności systemu

 1. Rejestracja Klienta w Podsystemie Klienta
 2. Logowanie do Podsystemu Klienta (Węzeł Krajowy)
 3. Logowanie do Podsystemu Klienta (Certyfikat Kwalifikowany)
 4. Logowanie do Podsystemu Klienta (login i hasło)
 5. Nie pamiętasz hasła? – (odzyskiwanie/zmiana hasła)
 6. Zakładanie profilu firmowego
 7. Powiadomienia w Podsystemie Klienta
 8. Wersje robocze dokumentów
 9. Moje sprawy
 10. Moje płatności za wnioski
 11. Dostęp do rejestrów publicznych
 12. Szkolenia i egzaminy
 13. Zgłaszanie problemów działania systemu
 14. Poprawianie wniosków
 15. Dosyłanie dokumentów w sprawie
 16. Wirtualny doradca w Podsystemie Klienta
 17. Korzystanie z aplikacji mobilnej

 

Certyfikacja technika (składanie wniosków)

 1. Złożenie wniosku - Rejestracja na egzamin
 2. Wniosek o wydanie certyfikatu technika
 3. Okresowe oświadczenia o niekaralności
 4. Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia

 

Certyfikacja warsztatu (składanie wniosków)

 1. Wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia
 2. Aktualizacja wykazu wyposażenia
 3. Aktualizacja ewidencji zgłoszonych techników
 4. Certyfikacja warsztatu - Zawieszenie działalności
 5. Certyfikacja warsztatu - Wznowienie działalności
 6. Certyfikacja warsztatu - Zakończenie działalności
 7. Certyfikacja warsztatu - Cofnięcie zezwolenia
 8. Certyfikacja warsztatu - Aktualizacja danych

 

Certyfikacja podmiotu szkolącego (składanie wniosków)

 1. Wniosek o wydanie certyfikatu dla podmiotu szkolącego
 2. Szkolenia dla kandydatów dla techników
 3. Certyfikacja podmiotu szkolącego - Aktualizacja wyposażenia
 4. Certyfikacja podmiotu szkolącego - Aktualizacja wykładowców
 5. Certyfikacja podmiotu szkolącego - Aktualizacja danych

 

Certyfikacja tachografu (składanie wniosków)

 1. Wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu
 2. Wniosek o wydanie świadectwa funkcjonalności
 3. Certyfikacja tachografu - Aktualizacja danych

 

Inne wnioski (składanie wniosków)

 1. Pismo ogólne
 2. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji podmiotów prowadzących warsztat

W celu uzyskania szczegółowych informacji o usługach dostępnych w TRANS-TACHO można skorzystać z pomocy wirtualnego doradcy dostępnego pod przyciskiem znajdującym się w prawym dolnym rogu ekranu.