Prawo o tachografach

Regulacje prawne:


• Ustawa o Tachografach (Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach)


Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wzoru certyfikatu technika warsztatu


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych