Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Aktualizacja wykazu posiadanych urządzeń, niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych
Opis skrócony
Usługa umożliwia obowiązkowe zgłoszenie zmian w wykazie posiadanych urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów. Możliwa jest poprzez wypełnienie formularz dot. aktualizacji wyposażenia podmiotu prowadzącego warsztat, dostępnego w karcie warsztatu.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz aktualizacji wyposażenia.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Strona może wystosować pytanie do Prezesa GUM albo ponowić zgłoszenie.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Zmiany wyposażenia są weryfikowane przez właściwy Zakład Metrologiczny w GUM.
Słowa kluczowe
Aktualizacja wyposażenia, zezwolenie, obowiązki prowadzącego warsztat