KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Aktualizacja ewidencji zgłoszonych techników
Opis skrócony
Usługa umożliwia zgłoszenie zmian do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych.

Nie ma potrzeby zgłaszać technika, o ile jego aktualne dane były wskazane we wniosku o wydanie decyzji lub zmianę decyzji. Wpis technika zostanie wtedy dokonany z urzędu, ale dopiero po uprawomocnieniu się zezwolenia.
W momencie, kiedy doszło do zmian po otrzymaniu przez warsztat decyzji, np. technik otrzymał nowy certyfikat po otrzymaniu decyzji, należy zgłosić zmianę.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz zmiany danych.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Strona może wystosować pytanie do Prezesa GUM albo ponowić zgłoszenie.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Zgłoszenie technika do ewidencji jest warunkiem wydania dla niego karty warsztatowej przez podmiot wydający karty.
Słowa kluczowe
Aktualizacja danych, wpis technika do ewidencji