KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Informacja o zawieszeniu działalności warsztatu
Opis skrócony
Usługa umożliwia obowiązkowe poinformowanie Prezesa GUM o zawieszeniu w całości albo w części zezwolenia na prowadzenie warsztatu.

Podmiot posiadający zezwolenie może zawiesić prowadzenie działalności w zakresie tachografów analogowych lub cyfrowych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w sytuacji kiedy nie będzie spełniał niezbędnych wymagań dot. zatrudnienia technika lub wyposażenia warsztatu.

W sytuacji podjęcia zawieszonej działalności podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany poinformować Prezesa GUM o terminie podjęcia działalności objętej zezwoleniem na co najmniej 7 dni przed tym terminem. W terminie 14 dni od dnia podjęcia zawieszonej działalności Prezes GUM przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 (zatrudnieni technicy lub wykaz posiadanych urządzeń). Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie są spełnione wymagania, będące przedmiotem kontroli, Prezes GUM cofa zezwolenie.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Nie jest to postępowanie administracyjne. Można zadać pytanie albo ponowić informację.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Zawieszenie może dotyczyć wszystkich miejsc prowadzenia działalności objętej zezwoleniem albo jednego lub kilku z nich. Informacja powinna wskazywać te miejsca (adresy) jak i okres zawieszania - datę początkową oraz końcową (okres ten nie może być dluższy niż 12 miesięcy).
Słowa kluczowe
zawieszenie działalności, zawieszenie miejsca prowadzenia działalności