Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Informacja o podjęciu zawieszonej działalności warsztatu
Opis skrócony
Usługa umożliwia obowiązkowe poinformowanie Prezesa GUM o podjęciu zawieszonej działalności warsztatu.

W sytuacji podjęcia zawieszonej działalności podmiot posiadający zezwolenie jest obowiązany poinformować Prezesa GUM o terminie podjęcia działalności objętej zezwoleniem na co najmniej 7 dni przed tym terminem. W terminie 14 dni od dnia podjęcia zawieszonej działalności Prezes GUM przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lub 3 (zatrudnieni technicy lub wykaz posiadanych urządzeń). Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że nie są spełnione wymagania, będące przedmiotem kontroli, Prezes GUM cofa zezwolenie.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Nie jest to postępowanie administracyjne. Strona może zadać pytanie do Prezesa GUM albo ponowić informację.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Podmiot zobowiązany jest poinformować Prezesa GUM o planowanym podjęciu prowadzenia działalności, nawet w sytuacji gdy we wniosku o zawieszenie zezwolenia podał datę końcową okresu zawieszenia.
Słowa kluczowe
Podjęcie zawieszonej działalności