Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Informacja o zakończeniu działalności warsztatu
Opis skrócony
Usługa umożliwia obowiązkowe poinformowanie Prezesa GUM o całkowitym zakończeniu działalności warsztatu.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz ze wskazaną datą zakończenia działalności.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Całkowite zaprzestania prowadzenia działalności objętej zezwoleniem stwarza możliwość stwierdzenia przez Prezesa GUM wygaśnięcia zezwolenia.
Słowa kluczowe
Zakończenie działalności warsztatu, wygaśnięcie zezwolenia