Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Cofnięcie zezwolenia na wniosek
Opis skrócony
Usługa umożliwia złożenie wniosku o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Prowadzący warsztat, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy tachografach, może złożyć wniosek cofnięcie zezwolenia. Prezes GUM może wtedy wydać decyzję administracyjną o cofnięciu zezwolenia.
Słowa kluczowe
Zakończenie działalności warsztatu, cofnięcie zezwolenia na wniosek.