Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Aktualizacja danych warsztatu
Opis skrócony
Usługa umożliwia aktualizację danych podmiotu prowadzącego warsztat. Jest możliwa poprzez wypełnienie dostępnego formularza, w zakresie:
- Aktualizacji danych warsztatu np. zmiana uprawnionego,
- Aktualizacji danych firmy np. zmiana adresu siedziby,
- Aktualizacja danych miejsca prowadzenia działalności.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz zmiany danych.
Odbiorca usługi
Podmiot prowadzący warsztat tachografów
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Strona może wystosować pytanie do Prezesa GUM albo ponowić zgłoszenie.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Niektóre zmiany mogą wymagać zmiany zezwolenia w przypadku zbycia przedsiębiorstwa służącego prowadzeniu działalności objętej zezwoleniem.
Słowa kluczowe
Aktualizacja danych, zmiana urzędowa