KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji podmiotów prowadzących warsztat (art.27 ust.5 ustawy o tachografach)
Opis skrócony
Usługa umożliwia pozyskanie danych zawartych w ewidencji podmiotów prowadzących warsztat, posiadających zezwolenie przez upoważnione do tego organy. Po rozpatrzeniu wniosku GUM udziela informacji dotyczącej prowadzonego rejestru podmiotów, w zakresie wskazanym we wniosku.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz wniosku o udostępnienie danych z ewidencji podmiotów prowadzących warsztat.
Odbiorca usługi
Administracja publiczna (służby), organ upoważniony do pozyskiwania wskazanych danych: 1) podmioty uprawnione do kontroli na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1–4 i 6 ustawy o transporcie drogowym; 2) podmioty wydające karty; 3) organy administracji miar.
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Nie jest to postępowanie administracyjne. Można zadać pytanie albo ponowić złożenie formularza.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia usuwa się zawarte w ewidencji dane i informacje dotyczące podmiotu.
Słowa kluczowe
Udostępnienie danych z ewidencji podmiotów prowadzących warsztat, ewidencja podmiotów prowadzących warsztat