KONFIGURACJA POWIADOMIEŃ z portalu TRANS-TACHO
Szanowny użytkowniku, w przypadku chęci otrzymania powiadomień z systemu TRANS-TACHO kanałami komunikacji jak: SMS, e-mail lub portal należy dokonać samodzielnie konfiguracji powiadomień na swoim profilu, co jest równoznaczne z z wyrażeniem zgody na ich otrzymywanie wybranym kanałem.
Zachęcamy do ich ustawienia w celu sprawniejszej komunikacji.
Film instruktażowy: https://youtu.be/4C9MXdYy7n8
​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Informacja o zaplanowanych i przeprowadzonych szkoleniach dla kandydatów na techników
Opis skrócony

Usługa umożliwia obowiązkowe poinformowanie Prezesa GUM o zaplanowanych i przeprowadzonych szkoleniach realizowanym przez podmiot szkolący. Aby wyświetlić szczegóły przejdź do zaplanowanych szkoleń.

Wymagane dokumenty

Brak wymaganych dokumentów.

Odbiorca usługi
Podmiot szkolący
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Nie jest to postępowanie administracyjne. Można zadać pytanie albo ponownie złożyć formularz.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Podmiot szkolący jest zobowiązany poinformować Prezesa o planowanych terminach i miejscach prowadzenia podstawowych i okresowych szkoleń nie później niż na 14 dni przed dniem ich rozpoczęcia.

Po przeprowadzeniu szkolenia podmiot szkolący jest zobowiązany przekazywać Prezesowi GUM, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podstawowego szkolenia i okresowego szkolenia, listę uczestników szkolenia, którzy uzyskali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, w tym dane uczestnika szkolenia, (imię, nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument), wraz z numerami wydanych dla nich zaświadczeń.
Słowa kluczowe
Certyfikat podmiotu szkolącego, szkolenia, podmiot szkolący, przeprowadzone szkolenia