Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Aktualizacja wyposażenia podmiotu szkolącego
Opis skrócony
Usługa umożliwia aktualizację wyposażenia podmiotu szkolącego.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz aktualizacji wyposażenia.
Odbiorca usługi
Podmiot szkolący
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Nie jest to postępowanie administracyjne. Można zadać pytanie albo ponowić złożenie formularza.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Formularz dotyczy aktualizacji wykazu wyposażenia dydaktycznego umożliwiającego nabycie wiedzy z zakresu, w szczególności, instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów, a także wykrywania, podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachografy.
Słowa kluczowe
Certyfikat podmiotu szkolącego, szkolenia, podmiot szkolący, wyposażenie podmiotu szkolącego, aktualizacja