Przypominamy o konieczności spełnienia przez techników warsztatów, posiadających certyfikat Prezesa GUM, obowiązków związanych z przesłaniem podpisanego oświadczenia i zaświadczenia, wynikających z art. 31 ust .1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o tachografach.
Oświadczenia oraz zaświadczenia prosimy przesyłać za pośrednictwem systemu TRANS-TACHO w terminie wskazanym przepisami ww. ustawy o tachografach.​​​​​​

Ciężarówka z logotypem TRANS-TACHO jedzie po autostradzie
Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Aktualizacja listy wykładowców danych podmiotu szkolącego
Opis skrócony
Usługa umożliwia aktualizację listy wykładowców podmiotu szkolącego.
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz zmiany listy wykładowców z opisem ich kwalifikacji.
Odbiorca usługi
Podmiot szkolący
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Nie jest to postępowanie administracyjne. Można zadać pytanie albo ponownie złożyć formularz.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
W przypadku zmiany wykładowców, podmiot szkolący aktualizuje listę i przekazuje ją niezwłocznie Prezesowi GUM.
Słowa kluczowe
Certyfikat podmiotu szkolącego, szkolenia, podmiot szkolący, aktualizacja listy wykładowców