Witaj w TRANS-TACHO
Usługi dostępne przez 24/7
Wygodne płatności
Tachografy w jednym miejscu
Aktualizacja danych podmiotu szkolącego
Opis skrócony
Usługa umożliwia aktualizację danych podmiotu szkolącego takich jak: firma, adres (siedziba).
Wymagane dokumenty
Wypełniony i podpisany formularz zmiany danych.
Odbiorca usługi
Podmiot szkolący
Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy odbywa się niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnie złożonych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
Sposób odwołania
Strona może wystosować pytanie do Prezesa GUM albo ponowić zgłoszenie.
Opłaty
Brak opłat.
Informacje dodatkowe
Niektóre zmiany mogą wymagać zmiany certyfikatu podmiotu szkolącego.
Słowa kluczowe
Certyfikat podmiotu szkolącego, szkolenia, podmiot szkolący